Rokit

HumaTein

ECM (Hücre Dışı Matris), 300'den fazla protein, peptit ve polisakkaritten oluşan bir protein kompleksidir. ECM hücre bağlanmasını, çoğalmasını ve göçünü destekler ve bir büyüme faktörü rezervuarı olarak rol oynar.

HumaTein™ nedir?

HumaTein™, 300'den fazla protein ve ilgili sitokinlerden oluşan, insan hücresinden türetilmiş tam Hücre Dışı Matriks'tir (ECM).
HumaTein™ rejenerasyon araştırmaları ve ilgili çalışmalar için yeni olanaklar açıyor.

Uygulamalar

2D/3D Kültür

2D/3D Kültür

Yara iyileşmesi

Yara iyileşmesi

Anti-Aging

Anti-Aging

 

HumaTein™ Matrix, besleyici katman içermeyen indüklenmiş pluripotent kök hücre (iPSC) kültürü için ideal bir kaplama malzemesidir. Xeno içermez ve insan hücresinden elde edilen Huma Tein, organoid araştırmalar için optimize edilmiştir.

  • Kanser araştırması
  • Kök hücre araştırması
  • İlaç Keşfi
  • Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp

 

INVIVO BioInks (Biyomürekkepler)

ROKIT HEALTHCARE, en iyi biyomedikal araştırmacılar ve malzeme mühendisleri tarafından yapılan yeniliklerle insan dokusu baskısı için optimize edilmiş biyomürekkepler sağlamaya kendini adamıştır. İdeal biyomürekkep formülasyonlarımız, dokuya özgü mikro ortamlarda bulunan hücresel bileşenleri taklit eden malzeme ve biyolojik gereksinimleri karşılar.

ROKIT artık yeni ve benzersiz formüle edilmiş GELMA bazlı biyoink INVIVO-GEL serisini sunuyor. GelMA, metakriloil (MA) grupları ile modifiye edilmiş jelatindir (MA ikame derecesi değişir). GELMA, bir foto-başlatıcının (yani Lityum fenil-2,4,6-trimetilbenzoilfosfinat (LAP)) varlığında UV ışığı (365 µ) ile çapraz bağlanabilir. INVIVO-GEL biyomürekkep serisinin, ticari olarak temin edilebilen diğer GELMA bazlı biyomürekkep ürünlerine kıyasla iki belirgin avantajı vardır.

 INVIVO Biyomürekkepler


HUMA Media

HUMA Media Nedir?

Huma Media, daha önce hiç görülmemiş, insan yetişkin kök hücrelerinin kültürü için optimize edilmiş, Xeno içermeyen bir kültür ortamıdır. Karışım oranına bağlı olarak Faz I ila IV arasında kullanılabilen bir üründür.


Reconstructed Human Skin Model

Yeniden Yapılandırılmış İnsan Derisi Modeli

EpiTem, kimyasal olarak tanımlanmış bir ortamda insan keratinositlerinin kültürlenmesiyle yeniden yapılandırılmış insan epidermis modelidir.

EpiTem, dört epidermal katmanın tamamının açıkça görülebildiği ve OECD TG439'un bulunduğu oldukça farklılaşmıştır. hak kazanır
Hayvan testlerine alternatif olarak EpiTem, kozmetik içeriklerin, farmasötik ürünlerin ve cilt araştırma testlerinin test edilmesi için kullanılabilir.

EpiTem'in ayrıca ırk farklılıklarını yansıtan epidermis modelleri de mevcut olup, müşterinin isteğine göre özelleştirilmiş modeller de mevcuttur.

Yeniden Yapılandırılmış İnsan Derisi Modeli;