Hızlı 3D Prototip.

Hızlı 3D Prototip

Hızlı 3D prototip ile, ürün geliştirmeye dair fikirlerinizi ve 3 boyutlu tasarımlarınızı bir an önce hayata geçirebilirsiniz.

3D Hızlı Prototip Hazırlama hizmeti çerçevesinde CAD ortamında yapılmış 3 boyutlu tasarımlarınızın ya da fikir/konsept aşamasında bizimle paylaştığınız ve uzmanlarımız yardımıyla dijital tasarımlarının yapıldığı ürünlerin katmalı üretim teknolojileri diğer bir değişle 3D printerler yardımıyla fiziki modellere dönüştürülme ve kullanıma/test edilmeye hazır sonlandırma işlemlerini kapsamaktadır.

Süreç dahilinde dijital ortamdaki dosyalarınız .STL uzantılı dosya biçiminde cihazlarımıza aktarılarak, prosese uygun özel sıvı, toz yada katı malzemeler kullanılması ile, birbiri üstüne katmanlanarak katı model oluşturulması yer almaktadır.

3D Prototipler İle Projelerinizi Geliştirin

Firmamızca hazırlanan bu prototipler:

  • Tasarım fikirlerinin çalışanlarınız ve müşterileriniz arasında verimli ve hızlı iletişimi,
  • Uyum, ölçü ve uygunluk kriterlerinin çabuk ve doğru sayısallaştırılması,
  • Tasarımda esneklik ve kısa zamanda pek çok düzeltme ve iyileştirmeye imkan vermesi,
  • Daha az imalat öncesi tasarım hatasına ve nihai üründe azami doğruluğa ulaşılması

amacıyla kullanılabilmektedir.