3D Tasarım Yazılımları

3D tasarım yazılımı, bilgisayar destekli tasarım (CAD) süreçleri dahilinde, bir tasarımın oluşturulması, modifikasyonu, analizi veya optimizasyonu için kullanılırlar. Diğer bir deyişle, CAD yazılımı, tasarımcının verimliliğini artırmak, tasarım kalitesini arttırmak, dokümantasyon yoluyla haberleşmeyi geliştirmek ve imalat için bir veri tabanı oluşturmak için kullanılmaktadır. CAD çıktısı çoğunlukla baskı, işleme veya diğer imalat işlemleri için elektronik dosyalar biçimindedir.