3D Hassas Ölçümleme.

3D Hassas Ölçümleme

Voksel’in deneyimli çalışanları ile temaslı ya da temassız 3d ölçümlerinizi dijitalleştirme için en son yazılım teknolojileri kullanılmaktadır.

Bir parçanın 3 boyutlu taranması sonrasında oluşan verilerle parçanın nominal CAD modeli karşılaştırılır ve parçanın doğruluğu test edilir. Ayrıca iki farklı nokta bulutu karşılaştırılarak üretilecek parçanın özelliklerinin uygun kalması sağlanır.

Temaslı ölçümler genellikle daha hassas ölçümler ve belirgin özellikli parçaların ölçümü için kullanılır.

3D hassas metroloji ölçümleri şunları kapsar:

  • Fiziksel parçanın CAD modelle kıyaslanması (ürün doğruluğu/araç doğruluğu)
  • Üretilecek parçanın onaylanması sürecinde kullanılır. Son kullanıcıyı etkileyecek değişiklilerin dağıtımdan önce belirlenebilmesi için önemlidir.
  • Sürecin kapasitesinin belirlenmesi çalışmalarında kullanılır. Parça üretiminde en uygun yöntemin seçilmesi için verilerin toplanması ve analiz edilmesi sürecinin önemli bir parçasıdır.
  • Tekrarlanabilirlik ve yeniden üretilebilirlik aşamaları için kısa zamanda doğru verileri sunarak müşterinin ihtiyaçlarının giderilmesi esas alınır.
  • Parçanın özelliklerinin objektif olarak irdelenmesi hizmeti sunulur.

Bunlara ek olarak, 3 boyutlu yüzey pürüzlülüğü / temassız optik kontrol ile yüzeylerin incelenmesi hizmeti de verilmektedir.