Desktop Health 3D Bioplotter

Biyofabrikasyonda otoritelerce tanınmış bir dünya lideri olan Desktop Health Bioplotter ailesi, biyomedikal ve medikal araştırmalar ve doku mühendisliği uygulamaları için kullanılmaktadır. 2000 yılında piyasaya sürülen 3D-Bioplotter, bugüne kadarki en çok araştırma, 200 'den fazla araştırma makalesi ile desteklenen, piyasadaki en deneyimli biyoprinter ünvanını elinde bulundurmaktadır.

Aşağıda gösterildiği gibi, üç aşamalı işlevsellik (Starter, Developer ve Manufacturer), bu biyoyazıcı ailesi, açık kaynaklı biyomalzemeleri hava veya mekanik basınç kullanarak bir şırınga ile işler ve doku, organ ve daha fazlasını oluşturmak üzere iskele kalıpları imal edebilir. Biyoiprinterlerimiz 1 mikrometreye kadar X-Y eksen tekrarlanabilirliği ile son derece doğrudur. Tüm modeller steril biyogüvenlik kabininde kullanılmak üzere tasarlanmış, klinik denemeler için standartları karşılamış ve 150 x 150 x 140 mm boyutuna kadar üretim boyutları sunmaktadır.

Desktop Health 3D Bioplotter - Biyoyazıcı

Malzemeler viskoz macunlardan serbest akan sıvılara kadar değişiklik gösterebilirler. Üç boyutta hareket şırıngalar kullanılarak, hava ya da mekanik basınç ile, istenilen malzemelerden şeritler yazılır. Oluşturulan paralel şeritler bir tabaka oluşturur. Bir sonraki tabaka  yazılırken şeritlerin yönü,  iyi mekanik özellik ve matematiksel tanımlanmış gözeneklilik oluşturacak şekilde değiştirlir ve isteneilen örgü yapı oluşturulur.